میگه تو همش به خودت میگی نمیخوام مثل اون آدمایی باشم که تو یه جعبه گیر کردن و اینقدر ازشون فرار کردی که خودتو کردی تو یه جعبه... دیدم راست میگه!!!

/ 0 نظر / 38 بازدید