مثبت فکر کردن وقتی همه چیز خوب پیش میره خیلی آسونه... میشینی لبخند میزنی به به چه چه راه میندازی که آی زندگی چه خوبه... وای چه هوایی... اگه راست میگی وقتی داغونی به حرف دلت گوش کن... وقتی گیجی تصمیم درست بگیر... وقتی ناراحتی یا خون جلو چشاتو گرفته راه درست رو پیدا کن... بعد هر چقدر منم منم کنی میگم خوب حق داره... یارو حالیشه!

 

- کاش منم یه روزی یاد بگیرم چه جوری بازی کنم که ببرم!!!

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید